FMT Basic & Performance

Do sedaj so bile možnosti omejene, če ste se želeli naučiti uporabljati kineziološke trakove.

Morali ste prebrskati literaturo ali pa se udeležiti dragega tečaja, ki pa vas je naučil zgolj omejenih načinov tapinga.  

Nič več.

Tečaj kineziološkega tapinga FMT Basic

Tečaj kineziološkega tapinga FMT Basic uvaja na dokazih temelječ pristop k tapingu za blaženje bolečine*, za izboljšanje tekočinske dinamike, drže, pri ukleščenih živcih in brazgotinah. FMT Basic je z dokazi podprt tečaj kineziotapinga, ki na novo definira naše razumevanje učinkovanja elastičnega terapevtskega traku na blaženje* bolečine, cirkulacijo in propriocepcijo. FMT Basic postavlja temelje za praktični okvir tapinga, ki se osredotoča na taping gibanja oz. gibalnih vzorcev in ne zgolj mišic, kar nadomešča zastareli model osredotočen na taping za aktiviranje ali zaviranje zgolj posameznih mišic.

Ta 8-urni tečaj je namenjen vsem izvajalcem na področju rehabilitacije z različnimi stopnjami izkušenj s tapingom. Vsi pripomočki za tečaj bodo priskrbljeni. Za udeležitev tečaja FMT Basic ni predpogojev.

Tečaj kineziološkega tapinga FMT Performance

Ta tečaj razširja koncepte, ki se jih učimo na tečaju FMT Basic in raziskuje načine za izboljšanje človeškega gibanja in gibalne učinkovitosti s pomočjo metod funkcionalnega tapinga (na osnovi gibanja). Zajeta je anatomija in fiziologija miofascialnih prog. Z gibalno analizo odkrivamo disfunkcije v določenih gibalnih vzorcih in na tej osnovi določamo način uporabe trakov za pomoč pri izboljševanju gibanja in gibalne učinkovitosti. Učenje poteka v obliki delavnice in je praktično naravnano.

Ta 8-urni tečaj je namenjen vsem izvajalcem na področju rehabilitacije z različnimi stopnjami izkušenj s tapingom. Vsi pripomočki za tečaj bodo priskrbljeni. Predpogoj za udeležitev tečaja FMT Performance je opravljen tečaj FMT Basic.

Cilji tečaja FMT Basic

Ob zaključku tečaja bodo udeleženci

• Razumeli fiziološke učinke kineziološkega tapinga.

• Obvladali funkcionalni taping in razumeli vlogo tapinga v rehabilitaciji, pri obvladovanju edemov, nevropatskih bolečinah, mobilizaciji brazgotin in izboljševanju drže.

• Zmožni v praksi uporabiti koncept tapinga, ki temelji na miofascialnih verigah in zajema princip tapinga gibalnih vzorcev in ne zgolj posameznih mišic.

Cilji tečaja FMT Performance

Ob zaključku tečaja bodo udeleženci

• Razumeli koncept tapinga, ki temelji na miofascialnih verigah in zajema princip tapinga gibalnih vzorcev in ne zgolj posameznih mišic.

• Znali uporabiti tehnike ocenjevanja gibanja za odkrivanje pomanjkljivosti motoričnih vzorcev dihanja, počepa, izpadnega koraka, koraka, potiska in obrata ter temu primerne tehnike tapinga za izboljšanje teh motoričnih vzorcev.

• Obvladali aplikacijo funkcionalnega tapinga miofascialnih verig.

• Znali na podlagi ocene športno-specifičnih gibalnih vzorcev uporabiti primerno tehniko tapinga za izboljšanje športne učinkovitosti.

Pridružite se vedno večjemu številu FMT certificiranih strokovnjakov

Pridružite se hitro rastoči skupini certificiranih FMT strokovnjakov. Tečaje certificiranja funkcionalnih gibalnih tehnik (FMT) vodijo vodilni strokovnjaki v industriji za ocenjevanje gibanja in terapijo.Po opravljenem tečaju, udeleženci s potrjenim FMT certifikatom prejmejo dodatne ugodnosti pri nakupu RockTape izdelkov.

certicifiranih FMT strokovnjakov po svetu

Kakšne so prednosti FMT certificiranja?

~|icon_lightbulb~|et~|solid

Vrhunski inštruktorji

Učite se od najboljših v tej panogi.
~|icon_compass~|et~|solid

Več strank

Objava na seznamu certificiranih FMT strokovnjakov.
~|icon_heart~|et~|solid

Boljši rezultati

Služite svojim pacientom in strankam.
~|icon_group~|et~|solid

Skupaj na dogodkih

Pridružite se nam na dogodkih v vaši bližini.
~|social_facebook~|et~|solid

Zasebna skupina

Pridružite se naši zasebni Facebook skupnosti.
~|icon_currency_alt~|et~|solid

Brezplačno oglaševanje

Trudimo se povečati prepoznavnost vašega podjetja.
~|icon_currency_alt~|et~|solid

Ugodnosti

Zagotovite si najboljše cene za naše izdelke in nadaljne tečaje.
~|icon_heart~|et~|solid

Brez zdravil

Zdravite bolečino* brez zdravil.

Pin It on Pinterest